Det tycks finnas belägg för att vi har åtminstone två slags tryckreceptorer – ett slag för lätta, ytliga tryck och ett annat för djupare stimulering. Kroppen har också en lång rad inre sinnesorgan. Vilken uppgift har de?
Massage